Auktionen - Glas, Porzellan & Keramik (124) 29.09.18 11.00

 
 
Enter Icon List Icon Grid
 
 

ID: 25632654 KatNr: 09-5086
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
140,- €

ID: 25640168 KatNr: 09-5106
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
180,- €

ID: 25635899 KatNr: 09-5043
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
280,- €

ID: 25633001 KatNr: 09-5070
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
900,- €

ID: 25649012 KatNr: 09-5113
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
250,- €

ID: 25650231 KatNr: 09-5049
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25650232 KatNr: 09-5051
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25650236 KatNr: 09-5050
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25575263 KatNr: 09-5009
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
1150,- €

ID: 25639714 KatNr: 09-5081
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
480,- €

ID: 25640514 KatNr: 09-5057
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
300,- €

ID: 25640519 KatNr: 09-5055
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
300,- €

ID: 25640517 KatNr: 09-5060
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
300,- €

ID: 25632994 KatNr: 09-5001
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
1100,- €

ID: 25640518 KatNr: 09-5061
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
300,- €

ID: 25640515 KatNr: 09-5058
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
300,- €

ID: 25634894 KatNr: 09-5017
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
150,- €

ID: 25649762 KatNr: 09-5065
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
650,- €

ID: 25643183 KatNr: 09-5002
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
2500,- €

ID: 25632993 KatNr: 09-5011
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
1500,- €

ID: 25633016 KatNr: 09-5003
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
1500,- €

ID: 25648937 KatNr: 09-5115
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
100,- €

ID: 25632996 KatNr: 09-5101
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
580,- €

ID: 25640170 KatNr: 09-5103
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 29.09.18 11.00 Uhr

 
Mindestgebot
220,- €
 
Enter Icon List Icon Grid