Auktionen - Glas, Porzellan & Keramik (135) 27.12.18 14.00

 
 
Enter Icon List Icon Grid
 
 

ID: 25700650 KatNr: 12-5013
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
480,- €

ID: 25700637 KatNr: 12-5017
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25615230 KatNr: 12-5087
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
400,- €

ID: 25700655 KatNr: 12-5045
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
1250,- €

ID: 25705785 KatNr: 12-5054
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
650,- €

ID: 25707554 KatNr: 12-5115
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
240,- €

ID: 25721431 KatNr: 12-5081
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25704458 KatNr: 12-5064
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
400,- €

ID: 25700602 KatNr: 12-5053
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
600,- €

ID: 25700600 KatNr: 12-5049
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
680,- €

ID: 25720844 KatNr: 12-5057
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
620,- €

ID: 25721447 KatNr: 12-5027
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
750,- €

ID: 25721090 KatNr: 12-5082
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
750,- €

ID: 25720785 KatNr: 12-5020
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
1500,- €

ID: 25700765 KatNr: 12-5001
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
600,- €

ID: 25700658 KatNr: 12-5058
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
550,- €

ID: 25700638 KatNr: 12-5055
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
950,- €

ID: 25721015 KatNr: 12-5099
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
120,- €

ID: 24464938 KatNr: 12-5070
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
Ohne Limit

ID: 25483005 KatNr: 12-5091
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
180,- €

ID: 25504629 KatNr: 12-5130
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
180,- €

ID: 25573247 KatNr: 12-5108
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
Ohne Limit

ID: 25634173 KatNr: 12-5026
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
325,- €

ID: 25636405 KatNr: 12-5061
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.12.18 14.00 Uhr

 
Mindestgebot
780,- €
 
Enter Icon List Icon Grid