Auktionen - Glas, Porzellan & Keramik (140) 27.04.19 10.00

 
 
Enter Icon List Icon Grid
 
 

ID: 25796521 KatNr: 04-5042
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
400,- €

ID: 25794555 KatNr: 04-5059
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
550,- €

ID: 25800235 KatNr: 04-5113
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
180,- €

ID: 25799759 KatNr: 04-5087
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
220,- €

ID: 25700573 KatNr: 04-5063
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25799467 KatNr: 04-5072
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
250,- €

ID: 25795093 KatNr: 04-5075
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
350,- €

ID: 25768177 KatNr: 04-5001
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25792099 KatNr: 04-5044
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
580,- €

ID: 25792834 KatNr: 04-5076
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
280,- €

ID: 25794316 KatNr: 04-5073
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
680,- €

ID: 25792837 KatNr: 04-5132
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25792836 KatNr: 04-5131
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25798519 KatNr: 04-5136
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25794549 KatNr: 04-5013
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
980,- €

ID: 25794553 KatNr: 04-5005
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
650,- €

ID: 25786504 KatNr: 04-5140
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
400,- €

ID: 25786493 KatNr: 04-5139
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
150,- €

ID: 25792835 KatNr: 04-5130
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25794315 KatNr: 04-5008
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
680,- €

ID: 25794313 KatNr: 04-5066
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
600,- €

ID: 25794309 KatNr: 04-5011
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
250,- €

ID: 25802200 KatNr: 04-5089
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
350,- €

ID: 25768173 KatNr: 04-5003
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 27.04.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €
 
Enter Icon List Icon Grid