Auktionen - Glas, Porzellan & Keramik (87) 26.01.19 10.00

 
 
Enter Icon List Icon Grid
 
 

ID: 25750264 KatNr: 01-5058
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
450,- €

ID: 25750265 KatNr: 01-5059
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
400,- €

ID: 25750269 KatNr: 01-5060
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
350,- €

ID: 25750272 KatNr: 01-5057
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
650,- €

ID: 25750273 KatNr: 01-5008
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
950,- €

ID: 25750334 KatNr: 01-5063
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
800,- €

ID: 25750385 KatNr: 01-5007
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
680,- €

ID: 25750419 KatNr: 01-5064
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
680,- €

ID: 25750477 KatNr: 01-5065
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
350,- €

ID: 25750528 KatNr: 01-5078
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €

ID: 25751075 KatNr: 01-5004
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
750,- €

ID: 25751143 KatNr: 01-5047
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
350,- €

ID: 25751167 KatNr: 01-5028
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
280,- €

ID: 25752911 KatNr: 01-5086
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
220,- €

ID: 25756228 KatNr: 01-5022
Glas, Porzellan & Keramik
Auktion 26.01.19 10.00 Uhr

 
Mindestgebot
200,- €
 
Enter Icon List Icon Grid